برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۷۰.۶۶%۲۶.۲۴%

نرخ مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم - ۱۳۹۸

نرخ مشارکت در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی (اسفند ۱۳۹۸) حاصل تقسیم تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات به کل جمعیت واجد شرایط برای شرکت در آن انتخابات است.

منبعدفتر انتخابات وزارت کشور

کل کشور: ۴۲.۵۷درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.