برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۸۴,۹۷۱,۰۰۰

سامانه «داده» تلاش می‌کند تا نمایی کلی از برخی شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، در سطح استانی ارائه کند. هدف «داده» خوانایی آمارها و داده‌های رسمی است؛ مخاطبان می‌توانند با یک نگاه تصویری کلی از وضعیت کشور به دست آوردند و وضعیت هر استان را با سایر استان‌ها مقایسه کنند.

این سامانه همچنین، مجموعه‌ای از داده‌های دسته‌بندی شده را در اختیار پژوهشگران و روزنامه‌نگاران قرار می‌دهد که هر کدام می‌تواند دست‌مایه پژوهش‌ها یا گزارش‌های رسانه‌ای شود. اقدامی که باعث گسترش بیشتر «پرسشگری» و «آگاهی‌بخشی» و «ترویج اطلاعات معتبر» در جامعه ایران می‌شود.

منبع داده‌ها، آمارهای رسمی است که از سوی مرکز آمار ایران یا سایر نهادهای مرجع آماری منتشر شده‌اند. نسخه باز همه آنها به همراه آدرس منبع اصلی، در پایگاه داده باز ایران قابل دسترسی و جست‌جو است.