برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۸۴,۹۷۱,۰۰۰

سامانه «داده» نمایی از شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران را در سطح استانی ارائه می‌دهد. مخاطبان می‌توانند با مراجعه به این سایت در یک نگاه اجمالی تصویری کلی از شرایط کشور را به دست آوردند و وضعیت هر استان را با استان‌های دیگر مقایسه کنند.

سامانه «داده» همچنین مجموعه‌ای از داده‌های دسته‌بندی شده را در اختیار عموم قرار می‌دهد که هر کدام می‌تواند دست‌مایه پژوهش‌ها یا گزارش‌های رسانه‌ای شود. ما امیدواریم که این ابتکار بتواند باعث گسترش بیشتر «پرسشگری»، «آگاهی‌بخشی» و «ترویج اطلاعات معتبر» در جامعه ایران شود.

منبع داده‌های این سامانه آمارهای رسمی است که نهادهای مرجع از جمله «مرکز آمار ایران» به طور پراکنده منتشر کرده اند. نسخه باز همه این داده‌ها به همراه آدرس منابع اصلی آنها در پایگاه داده باز ایران قابل دسترسی و جست‌جو است.