برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۵۵۴۰.۷

شاخص فلاکت - ۱۳۹۹

شاخص فلاکت حاصل جمع دو رقم نرخ بیکاری و نرخ تورم است که بر اساس آخرین آمارها، یعنی میانگین نرخ تورم و بیکاری در سال ۱۳۹۹ محاسبه شده است.

منبعمحاسبه داده‌های مرکز آمار ایران

کل کشور: ۴۶شاخص

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.