برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۲۳.۷۲%۰.۵۵%

سهم از تولید ناخالص داخلی - ۱۳۹۴

آخرین آمار موجود، حساب‌های منطقه‌‌ای مربوط به سال ۱۳۹۴ است. اگرچه اقتصاد ایران به نسبت ۵ سال پیش تغییرات زیادی کرده، اما به نظر نمی‌رسد نظام و الگوی توزیع منطقه‌ای اقتصاد تغییر چندانی کرده باشد.

منبعمرکز آمار ایران

کل کشور: ۱۰۰درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.