برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۱۳.۶%۱.۴%

نرخ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال - ۱۳۹۸

نرخ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال، حاصل تقسیم تعداد ازدواج‌ دختران زیر ۱۵ سال به کل ازدواج‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۸ است.

منبعسازمان ثبت احوال ایران

کل کشور: ۵.۳درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.