برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۱۴.۰۵%۱.۶۵%

نرخ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال - ۱۳۹۷

نرخ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال، حاصل تقسیم تعداد ازدواج‌ دختران زیر ۱۵ سال به کل ازدواج‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۷ است.

منبعسازمان ثبت احوال ایران

کل کشور: ۵.۵درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.