برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۴۵.۶%۳۱.۹%

نرخ تورم - ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸

نرخ تورم ۶ ماهه، میانگین نرخ تورم دوازده‌ماهه در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸ است. منبع این آمار، گزارش‌های مرکز آمار ایران است که در حال حاضر تنها مرجع رسمی انتشار آمار تورم است.

منبعمرکز آمار ایران

کل کشور: ۳۸درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.