برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۴۰.۱%۳۳.۳%

نرخ تورم - ۱۳۹۹

نرخ تورم، تغییرات دوازده ماهه شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور در سال ۱۳۹۹ است. منبع این آمار، گزارش‌های مرکز آمار ایران است که در حال حاضر تنها مرجع رسمی انتشار آمار تورم است.

منبعمرکز آمار ایران

کل کشور: ۳۶.۴درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.