برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۱۵.۲%۶.۲%

نرخ بیکاری - ۱۳۹۹

نرخ بیکاری، معادل نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال بالای ۱۵ سال در سال ۱۳۹۹ است. منبع این آمار، گزارش‌های مرکز آمار ایران است که در حال حاضر تنها مرجع رسمی انتشار آمار تورم است.

منبعمرکز آمار ایران

کل کشور: ۹.۶درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.