برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۱۵.۵%۵.۸%

نرخ بیکاری - ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸

نرخ بیکاری ۶ ماهه، میانگین نرخ بیکاری جمعیت بالای ۱۵ سال در دوره فصل بهار و تابستان ۱۳۹۸ است. منبع این آمار، گزارش‌های مرکز آمار ایران است که در حال حاضر تنها مرجع رسمی انتشار آمار تورم است.

منبعمرکز آمار ایران

کل کشور: ۱۰.۷درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.